Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 6ΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012 στο 41ο Δημοτικό Σχολείο


 • Διευθύντρια 36ου Δημοτικού Σχολείου ώρα 10

 • Διευθυντής 43ου Δημοτικού Σχολείου  ώρα 10:45

 • Διευθύντρια 40ου Δημοτικού Σχολείου ώρα 11:30

 • Διευθυντής 41ου Δημοτικού Σχολείου ώρα 12:15

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 στα Γραφεία Σχολικών Συμβούλων

·         Διευθύντρια 26ου Δημοτικού Σχολείου ώρα 9:30

·         Διευθύντρια 80ου Δημοτικού Σχολείου ώρα 10:15

    ·         Διευθύντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας ώρα 11

·         Διευθύντρια 2ου  Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας  11:45

·         Διευθυντής 3ου  Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας 12:30

·         Διευθυντής  30ου Δημοτικού Σχολείου ώρα 13:15

Παρακαλούνται να μην ξεχάσουν να φέρουν :

  • Τα ωρολόγια προγράμματα κανονικού και ολοήμερου (στις φόρμες που έχουν σταλεί) (σε τέσσερα  αντίγραφα)

  • Τους συνοδευτικούς πίνακες (σε τέσσερα (4 ) αντίγραφα)

  • Τα αντίγραφα των πρακτικών και τους τριμηνιαίους προγραμματισμούς

  • Τα αντίγραφα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε καινοτόμα προγράμματα (παρακαλούμε συνοδευτικά να γίνει και μία συγκεντρωτική λίστα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών, την τάξη και τους τίτλους των προγραμμάτων που συμμετέχουν).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου