Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ


χαρασμένη πέτρα ιστορίας


1. Σχεδιαγράμματα ιστορίας Ε΄τάξης από τον εκπαιδευτικό Στράτο Καρατζίνη. Πατήστε εδώ:

2. Σχεδιαγράμματα ιστορίας ΣΤ΄ τάξης από τον εκπαιδευτικό Στράτο Καρατζίνη. Πατήστε εδώ:

3.Ελληνική Ιστορία στο διαδίκτυο. Πατήστε εδώ:

4. Εικονική περιήγηση στην Αγία Σοφία. Πατήστε εδώ:

5.Η καταστροή της Τροίας και οι περιπέτειες του Οδυσσέα. Πατήστε εδώ:

6. Παλαιολιθική εποχή. Ιστορία Γ΄ τάξης. Πατήστε εδώ:

7.Νεολιθικός πολιτισμός. Ιστορία Γ΄ τάξης. Πατήστε εδώ:

8. Κυκλαδικός πολιτισμός. Πατήστε εδώ:

9. Ελληνική Ιστορία. Πατήστε εδώ:

10. Οι μύθοι στην Ιστορία. Πατήστε εδώ:

11. Εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη. Πατήστε εδώ:

12. Η εκπαίδευση τον 5ο αιώνα. Ο δάσκαλος στα κλασικά χρόνια. Πατήστε εδώ:

13. Yλικό για τη διδασκαλία της ιστορίας. Πατήστε εδώ:

14. Αρχαία ελληνική τεχνολογία. Πατήστε εδώ:

15. Η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα. Πατήστε εδώ:

16. Γνωριμία με την ζωφόρο του Παρθενώνα. Πατήστε εδώ:

17. Υλικό  για την  Ιστορία της Στ΄  τάξης. Πατήστε εδώ:

18. Υλικό για την Ιστορία  της Ε΄ τάξης.  Πατήστε εδώ:

19. Υλικό για την Ιστορία  της Γ΄  τάξης. Πατήστε εδώ:

20. Λογισμικό για την ιστορία της Γ  και Δ΄ τάξης. Πατήστε εδώ:

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στην Ιστορία

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στην Ιστορία και στις Κοινωνικές Σπουδές εν γένει
Τα μαθήματα αυτών των γνωστικών κλάδων προσφέρονται για την εκπόνηση σχεδίων μαθημάτων στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας[1] σε όλες τις τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν οι διδάσκοντες πρέπει να χρησιμοποιούν πολλαπλούς τρόπους για να βελτιώσουν την μάθηση αξιοποιώντας πολλαπλές διδακτικές τεχνικές και ποικίλα διδακτικά εργαλεία. Ευτυχώς, τα μαθήματα Ιστορίας, Κοινωνικής και  Πολιτικής Αγωγής, Εισαγωγής στο Δίκαιο, Κοινωνιολογίας, ακόμη και Θρησκευτικών, προφέρουν το πλαίσιο για την αξιοποίηση όσων μας παρακινεί να πράξουμε η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Για την Ιστορία και τις Κοινωνικές Σπουδές υπάρχει, επίσης, ολοένα και περισσότερο διαδικτυακό υλικό, ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο, γεγονός που επιτρέπει στον διδάσκοντα να έχει αρκετές επιλογές ως προς το τι έχει να παρουσιάσει στους μαθητές του.
Γενικές ιδέες για Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στην Ιστορία και στις Κοινωνικές Σπουδές
 • Καλύψτε αναθέτοντας τμηματικά και διαδοχικά τη μελέτη του κειμένου του εγχειριδίου.
 • Χρησιμοποιήστε λογισμικό Παρουσίασης (MS PowerPoint, Open Office Impress, Apple Keynote, κλπ.), για να παρουσιάσετε το υλικό, βοηθώντας, έτσι, όσους μαθητές είναι κατά κύριο λόγο οπτικοί να μάθουν καλύτερα, όσο  παρακολουθούν ένα μάθημα τύπου διάλεξης.
 • Διδάξτε εκείνες τις έννοιες-κλειδιά και εκείνες τις γενικεύσεις-κλειδιά που ταιριάζουν με την μαθησιακή ενότητα.
 • Εξετάστε πολλαπλές οπτικές γωνίες.
 • Χρησιμοποιήστε ποικιλία κειμένων, βίντεο και ηχογραφημένο υλικό, που να ποικίλουν ως προς τον βαθμό δυσκολίας.
 • Κάνετε (προσεκτικές, βέβαια) συγκρίσεις και αντιθέσεις ιστορικών γεγονότων ή αφηρημένων εννοιών προς σύγχρονα γεγονότα και έννοιες προσιτές στο γλωσσικό επίπεδο των μαθητών, ώστε να τις καταστήσετε προσιτές στους μαθητές και όσα συμβαίνουν γύρω τους.
 • Προσφέρετε  ποικιλία επιλογών για σύντομα πρότζεκτ, ούτως ώστε κάθε μαθητής να έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει τον δικό του προσωπικό τρόπο μάθησης.
 • Δώστε στους μαθητές την δυνατότητα επιλογής του τρόπου με τον οποίο θα κριθούν,  π.χ. εξηγήστε ότι ο βαθμός στο μάθημα απαρτίζεται εν μέρει από την εξέταση (γραπτή ή προφορική), και εν μέρει από κάτι εναλλακτικό (π.χ. ιστορικός σχολιασμός βιντεοσκοπημένης συνέντευξης με θέμα σχετικό προς την ενότητα μάθησης).
Ειδικότερες ιδέες για να βοηθήσετε κάθε μαθητή να αναπτύξει όλο το ατομικό δυναμικό του[2], ενόσω μαθαίνει ό,τι ορίζεται από το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα:
Χρησιμοποιήστε διαγράμματα σχεδιαγράμματα, οργανογράμματα
Τα διαγράμματα ωφελούν όλους τους μαθητές. Είναι αποτελεσματικά διδακτικά και μαθησιακά εργαλεία, επειδή επιτρέπουν στους μαθητές να αισθητοποιούν και να κατηγοριοποιούν τις πληροφορίες. Υπάρχουν ποικίλες τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο διδάσκων:
 • Ο διδάσκων σχεδιάζει το διάγραμμα και δίνει στους μαθητές συγκεκριμένες οδηγίες πώς να βρουν το υλικό που χρειάζονται για να το συμπληρώσου. Μπορεί να το συμπληρώσει ο ίδιος εν μέρει, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές που αποδίδουν λιγότερο. Πηγαίνετε στο  τέλος του κειμένου, όπου [σύντομα] θα βρείτε ορισμένα χρήσιμα διαγράμματα.
 • Ο διδάσκων παρέχει στους μαθητές τις πληροφορίες, και οι μαθητές σχεδιάζουν το διάγραμμα που χρειάζεται για να τις δομήσουν κατάλληλα.
 • Ο διδάσκων θα συμπιέσει την ύλη, δηλαδή θα παρουσιάσει σύντομα τις πληροφορίες που αντιστοιχούν σε μια μαθησιακή ενότητα και/ή σε ένα κεφάλαιο του χρησιμοποιούμενου εγχειριδίου (επειδή, π.χ., η ύλη είναι γνωστή από προηγούμενη τάξη ή από άλλο συναφές μάθημα στην ίδια τάξη, και χρειάζεται απλώς να την υπομνήσει, ή, επειδή κατά τον σχετικό προ-έλεγχο που έκανε, βρήκε ότι πολλοί μαθητές γνωρίζουν τις περισσότερες σχετικές πληροφορίες, και χρειάζεται απλώς να βοηθήσει τους μαθητές να τις οργανώσουν στο νου τους καλύτερα, κλπ.):
  1. Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων.
  2. Αναθέστε σε κάθε μαθητή κάθε ομάδας ένα τμήμα από το κεφάλαιο του εγχειριδίου.
  3. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα μεγάλο κομμάτι από χοντρό χαρτί περιτυλίγματος και χωρίστε το σε τρία ή τέσσερα διάχωρα.
  4. Μετά από την ανάγνωση, οι μαθητές πρέπει να αποδώσουν όσα μελέτησαν με ένα διάγραμμα.
  5. Όταν ολοκληρώσουν, κάθε μαθητής παρουσιάζει τις πληροφορίες που κατέγραψε στο διάγραμμά του στους άλλους μαθητές της ομάδας του.
Αυτή η τεχνική είναι επίσης αποδοτική, όταν στην τάξη πρέπει να γίνει η επισκόπηση μιας μεγάλης μαθησιακής ενότητας με πολλές πληροφορίες, για να ακολουθήσει εμβάθυνση σε συγκεκριμένες περιοχές της ενότητας..
Δημιουργήστε μια εκθεσιακή διαδρομή
Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν με τον δικό τους ιδιαίτερο ρυθμό, ενώ βρίσκονται σε  κίνηση εντός της αίθουσας. Ο διδάσκων αναρτά εικόνες, έργα τέχνης, χάρτες, στατιστικά δεδομένα, κλπ., καθώς και πόστερ δημιουργημένα από τον διδάσκοντα ή από μαθητές στους τοίχους της αίθουσας. Οι μαθητές αναλαμβάνουν να απαντήσουν τεκμηριωμένα σε  κάποιο ερώτημα, και για να το κάνουν πρέπει να περιηγηθούν στην αίθουσα, εξετάζοντας  προσεκτικά κάθε ανάρτηση, για ν’ανακαλύψουν ό,τι χρειάζεται για το ερώτημά τους.
Σε μια παραλλαγή αυτής της τεχνικής, μπορεί ο διδάσκων να αναρτήσει έργα τέχνης από μια ιστορική περίοδο ως σημεία εισόδου στην μελέτη πτυχών της περιόδου.
Αναλύστε πολιτικές γελοιογραφίες
Πολλά θέματα στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και στις Κοινωνικές Σπουδές, μπορούν να διδαχθούν μέσω πολιτικών γελοιογραφιών. Η αξιοποίηση του πολιτικού χιούμορ ή της πολιτικής σάτιρας, για να παρουσιάσετε και να εξηγήσετε πολλαπλές οπτικές γωνίες στην Ιστορία ή στην τρέχουσα πολιτική ζωή, μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες εντυπώσεις στους μαθητές. Στο διαδίκτυο βρίσκουμε αρκετό υλικό από τον διεθνή τύπο, κάποτε ακόμη και σε τεύχη της αρχής του 20ού αι., ακόμη και του 19ου.  Οι μαθητές μπορούν να κάνουν μια σχετική έρευνα στο διαδίκτυο,  και να χρησιμοποιήσουν τα ευρήματά τους, για να κρίνουν και να σχολιάσουν παλαιές και νεότερες γελοιογραφίες.
Εναλλακτικά, οι διδάσκοντες μπορούν να αναθέσουν στους μαθητές ένα συγκεκριμένο θέμα, π.χ. το κραχ του 1929, και να ζητήσουν από τους  μαθητές να βρουν και να παρουσιάσουν πολιτικές γελοιογραφίες που αποδίδουν ποικίλες οπτικές γωνίες.
Χρησιμοποιήστε χρονοδιαγράμματα
Για να κατανοήσουν οι μαθητές το παρόν, πρέπει να γνωρίζουν τι συνέβη στο παρελθόν. Τα χρονοδιαγράμματα είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για να διδαχθεί το αίτιο-αποτέλεσμα στην Ιστορία. Οι διδάσκοντες μπορούν να αξιοποιήσουν ποικίλες τεχνικές:
 • Απλός κατάλογος γεγονότων και ημερομηνιών
 • Πολύπτυχα, πολλαπλά χρονοδιαγράμματα
 • Διάγραμμα με δείκτες που αντιστοιχούν διαφορετικές  περιόδους χρόνου
 • Εικονογραφημένο χρονοδιάγραμμα για την παραστατικοποίηση διαφορετικών γεγονότων Ιστορίας
Μαθητοκεντρική διδασκαλία
Για να επιτύχει η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην Ιστορία και στις Κοινωνικές Σπουδές, το μάθημα πρέπει να θέτει στο κέντρο του μαθήματος τον μαθητή. Ο διδάσκων έχει συντονιστικό ρόλο (χρόνος, χώρος, υλικά, ερωτήματα και φύλλα εργασίας) ή υποστηρικτικό (βοήθεια προς ομάδες και/ή μέλη ομάδων για την επίτευξη του ατομικού και ομαδικού έργου).

[1] Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία βασίζεται στην παραδοχή ότι οι μαθητές σε μια τάξη διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τρία κριτήρια:
 1. ετοιμότητα,
 2. ενδιαφέρον,  και
 3. μαθησιακό τύπο
Το πρώτο σχετίζεται με το πόσο αποδοτική υπήρξε η μελέτη και η απόδοση του μαθητή ως την ημέρα παρατήρησης. Το δεύτερο σχετίζεται με την ιδιοπροσωπία κάθε μαθητή, τα εθερίσματα και τις εμπειρίες που είχε ως την ημέρα παρατήρησης, αλλά και με στερεότυπα και προκαταλήψεις. Το τρίτο, συνδέει την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία με την θεωρία γνώσης περί πολλαπλής ευφυΐας/νοημοσύνης (multiple intelligences).
[2] Οπτικοί, ακουστικοί, κινητικοί, μαθηματικοί/λογικοί μαθησιακοί τύποι.

(από το blog http://kokkonis.wordpress.com/)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου