Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥΓια την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου :

Εγκύκλιοι
Δείτε την εγκύκλιο«Προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης».(5-3-2013) ΕΔΩ

Δείτε  την εγκύκλιο  «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας» (13-10-2013) ΕΔΩ

Δείτε την εγκύκλιο «Εφαρμογή του  θεαμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Διαδικασίες" (10-12-2013)  ΕΔΩ


Παρουσιάσεις

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα. ΑΕΕ-Φιλοσοφία Δείτε ΕΔΩ

Διαδικασία αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας. Δείτε ΕΔΩ

Πλαίσιο και διαδικασίες. Δείτε ΕΔΩ
Φιλοσοφία ΑΕΕ. Δείτε ΕΔΩ
Διαδικασία γενικής εκτίμησης. Δείτε ΕΔΩ
Διαδικασία συστηματικής διερεύνησης. Δείτε ΕΔΩ
Διαδικασία σχεδίων δράσης. Δείτε ΕΔΩ
Ετήσια έκθεση του σχολείου. Δείτε ΕΔΩΑποτελέσματα πιλοτικού. Δείτε ΕΔΩ


Ο ρόλος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην ανάπτυξη  ικανοτήτων προγραμματισμού, αυτογνωσίας και δράσεων αυτοβελτίωσης της σχολικής μονάδας και των Εκπαιδευτικών. (Πασσιάς-Παπαχρήστος). Δείτε ΕΔΩ

Δίκτυο-φόρμες-βάσεις δεδομένων. Δείτε ΕΔΩΣχετικά με την εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ορισμένες διευκρινίσεις. Αναλυτικές πληροφορίες για όλο το έργο και τη διαδικασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου υπάρχουν στο παρατηρητήριο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.  Όλο το υλικό θα το βρείτε αναρτημένο εδώ. http://aee.iep.edu.gr/
  • Θα βασιστείτε στην τελευταία εγκύκλιο που εστάλη «Εφαρμογή του θεσμού της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου» (190089/Γ1/10-12-2013).
  • Καλό είναι πριν την πρώτη συνεδρίαση το υλικό να έχει διαβαστεί από όλο τον Σύλλογο Διδασκόντων για να γίνει κατανοητή η φιλοσοφία και η μεθοδολογία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.
  • Για την τωρινή χρονιά θα χρειαστούν κυρίως οι τρεις πρώτοι τόμοι του υλικού γι’ αυτό καλό είναι να τυπωθούν και να τους έχει ο κάθε εκπαιδευτικός.
  • Στον πρώτο τόμο (σελίδα 28) υπάρχει σχεδιάγραμμα που δείχνει όλη την πορεία της αξιολόγησης. Βέβαια την τωρινή χρονιά δεν θα εφαρμοσθεί έτσι. Αν έγινε ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στην αρχή του σχολικού έτους, αυτό είναι κάτι που θα βοηθούσε. Φέτος θα γίνει η γενική εκτίμησης της εικόνας του σχολείου και ο σχεδιασμός για τα σχέδια δράσης που θα γίνουν την επόμενη χρονιά.
  • Στον 2 τόμο (σελίδα 9) υπάρχει επίσης ένα κατατοπιστικό σχεδιάγραμμα.
  • Στην γενική εκτίμηση υπάρχουν τρία επίπεδα ανάλυσης: οι τομείς, οι δείκτες και τα κριτήρια ανά δείκτη. Αναλυτικά περιγράφονται στον πρώτο τόμο (σελίδα 18).
  • Οι δείκτες παραμένουν σταθεροί. Τα κριτήρια μπορούν να τροποποιηθούν και να αποφασίσει ο Σύλλογος να θέσει άλλα ή και άλλα κριτήρια. Επίσης στη διακριτική ευχέρεια του Συλλόγου είναι το πώς θα διερευνηθούν τα κριτήρια. Αναλυτικά η μεθοδολογία περιγράφεται στον τρίτο τόμο χωρίς να είναι δεσμευτική.
  • Στον τέταρτο τόμο υπάρχουν τα σχέδια δράσης με παραδείγματα αλλά δεν θα χρειασθούν αυτή τη χρονιά.
  • Στον πέμπτο τόμο υπάρχουν σχέδια εκθέσεων αλλά θα αποσταλούν άλλες φόρμες γι’ αυτό επίσης μην ασχοληθείτε τώρα με αυτές.
  • Καλό είναι να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας όταν οι Σύλλογοι Διδασκόντων είναι πολυπληθείς.


Η Σχολική Σύμβουλος

Ευαγγελία Κανταρτζή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου